Aanvullende zorg

“Als u lichamelijke klachten heeft zoals pijn of griep, kiest u ervoor om bijvoorbeeld de behandeling zelf uit te voeren of een zorgverlener bij uw thuis. Samen met uw naasten (mantelzorgers) bieden wij ondersteuning in belangen behartigen, bedenken van oplossingen en samenwerken.”

Maatwerk

Zorg op afroep en onplanbare zorg. Deze vorm van zorg wordt uit het persoonsgebonden budget betaald. De zorg is zo specifiek dat deze niet door een zorginstelling, die door het zorgkantoor is gecontracteerd, kan worden geleverd.

Particuliere thuiszorg

Particuliere thuiszorg is zorg die niet vanuit de AWBZ gefinancierd wordt. Een reden om voor particuliere thuiszorg te kiezen, kan zijn dat u zelf meer behoefte heeft aan zorg, maar deze extra uren niet vergoed krijgt. Of dat je als mantelzorger (een deel van) je werkzaamheden wil overdragen aan een deskundige zorgverlener. Zo voorkom je overbelasting en houd je ook nog tijd over voor jezelf en je familie.

Vakanties met zorg

Verblijven in een aangepaste omgeving met beschikbaarheid van zorg. In de nabijheid van Winkelcentrum, zorginstelling Zonnegroep Amstelland en van het ziekenhuis Amstelland (5 km).

  • Als u na een ziekenhuisopname verder wilt herstellen in een verblijf met zorg (tijdelijke opvang).
  • Als u vanuit een thuissituatie tijdelijk wil verblijven met zorg intervalopname).
  • Ontlasten van mantelzorger (nachtopvang)
  • Bent u tijdens een vakantie aangewezen op een aangepaste omgeving met beschikbaarheid van zorg en permanente toezicht.

Voor wie?
In een aangepaste omgeving met beschikbaarheid van zorg voor ouderen die nog zelfstandig wonen maar door fysiek of psychische beperkingen niet meer kunnen deelnemen aan het sociaal- en maatschappelijk verkeer. Deze vorm van zorg biedt een ontmoetingsplaats, zinvolle dagbesteding en is er op gericht uw zelfstandigheid zoveel mogelijk te behouden. Denk aan / wij bieden intervalopname, nachtopvang en tijdelijke opvang.