Begeleiding

Begeleiding naar zelfredzaamheid

De regie van het leven in eigen hand. Wij vinden het belangrijk dat u zelf kunt kiezen.

Subliem Zorg zet zich in om de zelfredzaamheid van de zorgvrager te herstellen, en in sommige gevallen het in stand houden van de huidige zelfredzaamheid. Wij vinden het dan ook belangrijk dat de zorgvrager zelf de regie op zich neemt en de richting aan zijn of haar leven kan geven.

Wanneer u tegen problemen aanloopt kunt u onze medewerker (m/v) vragen samen met u de weg naar een oplossing te bewandelen. Ook bieden wij ondersteuning en begeleiding in ziekte- en revalidatieprocessen of rouwverwerking.

Ambulante ondersteuning

ondersteuning

  • Het bepalen van een dagindeling aan de hand van gesprekken
  • Het praktiseren van (sociale) vaardigheden en contacten
  • (Hulp bij) persoonlijke zorg

Om problemen te voorkomen of te herstellen kunt u bij ons terecht voor activerende begeleiding. Het doel hiervan is gedragsveranderingen stabiliseren. Gedrags- of psychiatrische problemen kunnen zorgen voor mentale druk of het gevoel te geven grip te verliezen op het leven. U wordt individueel ondersteund bij het omgaan met lichamelijke of psychische problemen, zoals:

  • Voeren van huishouding en andere dagelijkse taken
  • Persoonlijke verzorging
  • Hulp bij het praktiseren van (sociale) vaardigheden en contacten