Over Subliem Zorg

Met een gelijke visie over hoe je omgaat met een individuele zorgvraag, is Subliem Zorg in 2012 ontstaan. Wij zijn een aanbieder van zorg die gericht is op uw vertrouwen in eigen kunnen en op het nemen van uw eigen aandeel in de verzorging. Subliem Zorg helpt u met het leven inrichten zoals u dat wilt, met onze hulp als het nodig is, maar zelf als het kan.

Wij leveren zorg aan huis of dicht bij huis en werken nauw samen met huisartsen, wijkverpleegkundigen, verzorgenden, maatschappelijk werkers, zorgvrijwilligers en andere informele initiatieven in de begeleiding van de juiste zorg. Onze dienstverlening wordt (afhankelijk van het type zorg) 24 uur per dag en 7 dagen per week geleverd. Het werkgebied van Subliem Zorg is Amsterdam en omstreken.

Onze missie is individuele of groepsgerichte zorg bieden aan zorgvragers op een wijze waarin vertrouwen in eigen kunnen en het nemen van eigen aandeel in de verzorging is verankerd.

 

Uitsluitingscriteria cliënten thuiszorginstellingen
Wij vinden het erg belangrijk om de juiste zorg te leveren aan onze cliënten. Dit heeft tot gevolg dat we zorgvragers die een specifieke zorgvraag hebben of een bepaald gedrag vertonen niet altijd de juiste zorg kunnen bieden. Om deze reden hanteren we transparante uitsluitingscriteria (link).