Klachtenprocedure van Subliem Zorg

We vinden het fijn wanneer u ons laat weten dat u een klacht hebt of dat u niet tevreden bent. Dan
kunnen wij er voor zorgen dat het in de toekomst beter gaat. Misschien is er sprake van een
misverstand en bent u geholpen met een duidelijke uitleg. Wij kunnen u vragen beantwoorden of kunnen
samen op zoek gaan naar een oplossing. Blijf dus niet alleen met uw klacht zitten, maar ga met ons in
gesprek. Zo verbeteren we de zorg, niet alleen voor uzelf, maar ook voor anderen.


Klacht melden bij Subliem Zorg

Met een klacht kunt u terecht bij één van onze medewerkers. Deze zal de klacht met u bespreken en
samen met u naar een oplossing zoeken. U kunt uw klacht ook schriftelijk indienen bij de directie van
Subliem Zorg. Er wordt dan binnen 5 werkdagen contact met u opgenomen om uw klacht te bespreken.


Externe klachtenfunctionaris

U kunt er ook voor kiezen om uw klacht in te dienen bij de externe klachtenfunctionaris van SPOT geschillencommissie en/of -klachtencommissie.

De externe klachtenfunctionaris zal u advies geven en bijstaan bij het formuleren van de klacht en het
onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Het doel is klachten zoveel mogelijk
in een vroegtijdig stadium gezamenlijk op te lossen zodat een formele (schriftelijke) klacht wordt
voorkomen.

Natuurlijk heeft u altijd het recht om uw klacht direct in te dienen bij de externe geschillencommissie
en/of klachtencommissie!


Contactgegevens klachtencommissie

Klachtencommissie SPOT
Postbus 12
3740 AA BAARN
E-mail: klacht@verenigingspot.nl