begeleiding

Begeleiding

Mee naar arts en ziekenhuis, begeleiding bij activiteiten als wandelen, zwemmen, boodschappen doen en uitstapjes maken. Wanneer u tegen problemen aanloopt kunt u de medewerker (m/v) vragen samen met u de weg naar een oplossing te bewandelen. Ook bieden wij ondersteuning en begeleiding in ziekte- en revalidatieprocessen of rouwverwerking.

Lees verder

hulp bij huishouding

Hulp bij huishouding

Afhankelijk van de situatie thuis, ondersteunt Subliem Zorg bij huishoudelijke taken of nemen deze geheel over. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld opruimen, schoonmaken, koken, wassen, strijken en de dagelijkse boodschappen.

Lees verder

verpleging

Verpleging

Verpleegkundige hulp kan nodig zijn, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname of voor wondverzorging, toedienen van injecties en voor het gebruik van medicijnen. Medicijnen en injecties toedienen, zalven aanbrengen, katheteriseren, bloedsuiker controleren, bloeddruk meten, wond- en stomaverzorging, laxeren, sondes inbrengen en sondevoeding geven.

Lees verder

persoonlijke verzorging


Persoonlijke verzorging

Hulp bij wassen, aankleden, bed opmaken, toiletbezoek, eten en drinken, maar ook de was draaien en drogen of andere huishoudelijke hand- en spandiensten.

Lees verder

Logeeropvang

Als u tijdelijk niet meer thuis kan wonen of als u net bent ontslagen uit het ziekenhuis, kunt u bij onze logeeropvang terecht in Amstelveen Westwijk.

Lees verder

Dagbesteding

Op onze locatie in Amstelveen kunt u meedoen met veschillende, leuke activiteiten georganiseerd door onze medewerkers. Vermaak jezelf samen met andere zorgvragers in een prettige en gezellige sfeer!

Lees verder

Wachtlijstbemiddeling
Indien u nog op de wachtlijst staat van een instelling, helpen en ondersteunen wij deze tijd te overbruggen met de zorg die u nodig heeft.

Aanvullende zorg
Wanneer u ’s nachts hulp nodig heeft, beschikken we over oproepbaar deskundige en ervaren medewerkers die 24 uur per dag en 7 dagen per week bij u kunt waken.
Deze bijzondere vorm van zorg is gericht op het verlichten van pijn en andere lichamelijke ongemakken. In uw levensfase passen we onze ondersteuning aan op de individuele wensen.
Bijvoorbeeld door uw naasten en familieleden te betrekken om de zorg voor u zo aangenaam mogelijk te maken. In uw eigen woonomgeving heeft u de ruimte om met ons te praten over wat u bezighoudt.

PGB zorg
Ontvangers van dit persoonsgebonden budget hebben de vrijheid bij het inrichten van de zorg die u bij ons inkoopt. U krijgt zorg op maat.