“Bij ziekte en vakantie zorgen wij voor vervanging van uw huishoudelijke hulp.”

 

Afhankelijk van de situatie thuis, ondersteunt Subliem Zorg bij huishoudelijke taken en persoonlijke verzorging. Het gaat hierbij om opruimen, schoonmaken, koken, wassen, strijken en de dagelijkse boodschappen.

Samen met u stellen wij een schoonmaakplan op. U kunt hierbij aangeven welke schoonmaakwerkzaamheden er worden uitgevoerd en wanneer de werkzaamheden uitgevoerd worden. Wij werken met een vaste poel  en wij laten u vooraf (telefonisch) weten wie komt schoonmaken.


Persoonsgebonden budget (Pgb)

U kunt huishoudelijke hulp aanvragen met een Persoonsgebonden budgetDe zorg wordt dan gefinancierd door de gemeente of door de Sociale Verzekeringsbank. 
Voor meer informatie bekijk deze pagina.


Wet langdurig zorg (Wlz)

Als u behoefte heeft aan 24-uur zorg of als u een Wlz-indicatie heeft, is huishoudelijke hulp vanuit de Wlz mogelijk.
U kunt een Wlz-indicatie aanvragen, of kijken of u in aanmerking komt op deze pagina