Persoonlijke verzorging – niet-medische gedeelte (bijvoorbeeld wassen en aankleden) en medische gedeelte (bijvoorbeeld het toedienen van medicatie en voeden door een sonde).

Hulp bij wassen, aankleden, bed opmaken, toiletbezoek, eten en drinken, maar ook de was draaien en drogen of andere huishoudelijke hand- en spandiensten.